Αναλαμβάνουμε πλήρως την μεταφορά και εγκατάσταση λέβητα πετρελαίου στον χώρο σας.
Πρώτα κάνουμε μαζί την σωστότερη επιλογή λέβητα πετρελαίου σύμφωνα με τις ανάγκες σας και έπειτα γίνεται η εγκατάσταση του λέβητα στο λεβητοστάσιο σας.

Κάποιες από τις εργασίες που αναλαμβάνουμε στο λεβητοστάσιο σας είναι:
   •  Εγκατάσταση κεντρικού λέβητα πετρελαίου
   •  Αντικατάσταση ηλεκτροβάνας
   •  Αντικατάσταση κεντρικών βανών λεβητοστασίου
   •  Αντικατάσταση boiler στο λεβητοστάσιο
   •  Επισκευή ή αντικατάσταση όλων των σωληνώσεων του λεβητοστασίου.

Με την εμπειρία ετών και την τεχνογνωσία μας εγγυούμαστε το καλύτερο αποτέλεσμα εγκατάστασης στις καλύτερες τιμές.