Μια φορά τον χρόνο πρέπει να γίνεται  συντήρηση του καυστήρα σας. Η συντήρηση γίνεται για να σας εξασφαλιστεί την καλή λειτουργία του κέντρου παραγωγής θερμότητας αλλά επίσης μπορεί να σας αποφέρει κέρδος αφού ένας συντηρημένος καυστήρας μπορεί να σας δώσει έως και 35% μειωμένη κατανάλωση καυσίμων.

Αναλαμβάνουμε κάθε είδος καυστήρα με υπευθυνότητα και προσιτές τιμές.