Αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε χωματουργική εργασια διαμόρφωσης χώρου. Η εταιρεία μας με σύγχρονο εξοπλισμό και αξιοπιστία μπορεί να διεκπεραιώσει χωματουργικές εργασίες όπως για παράδειγμα διάνοιξη θεμελίων, εκσκαφές, εκσκαφή πισίνας, επιχωματώσεις, καθαρισμούς οικοπέδων, χωραφιών, διάνοιξη για έργα ύδρευσης, άρδρευσης και αποχέτευσης.

Είμαστε στη διάθεση σας και χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε σε οποιοδήποτε πρόβλημα.