Η θερμική κάμερα είναι μια κάμερα απεικόνισης της θερμοκρασίας των αντικειμένων. Αυτό σημαίνει ότι μέσα από την κάμερα βλέπουμε τα αντικείμενα με χρώματα από το μπλε έως το κόκκινο και το άσπρο τα οποία αντιπροσωπεύουν και μια θερμοκρασία: Το ψυχρό απεικονίζεται με μπλε και όσο περνάμε στα θερμότερα, τα χρώματα γίνονται πιο κοκκινωπά, κίτρινα έως το άσπρο που απεικονίζει το θερμότερο αντικείμενο.

Με την βοήθεια της θερμικής κάμερας μπορούμε να εντοπίσουμε διαρροές από οποιοδήποτε υδραυλικό δίκτυο ύδρευσης ή αποχέτευσης και υγρασίες που ακόμα δεν έχουν εκδηλωθεί αλλά υπάρχει διαρροή στο δίκτυο. Για τον λόγο αυτό μπορούμε να γλιτώσουμε χρόνο και κόπο που θα δαπανούσαμε σπάζοντας και ψάχνοντας για την πηγή του προβλήματος. Επίσης δίνουμε στον πελάτη οικονομικότερη λύση, γρηγορότερη αποκατάσταση αλλά και με τη δυνατόν λιγότερη αναστάτωση για αυτόν.